Erinevus võlausaldaja ja võlgniku vahel

Võlausaldajad ja võlgnikud on iga ettevõtte lahutamatu osa. Kaupade või teenuste ostmine ja müümine krediidi saamiseks muudab müüja ja ostja suhteid Võlausaldaja või Võlausaldaja vahel. Need aitavad ettevõttel krediiditsüklit juhtida, nii et ettevõte ei tunneks oma igapäevases tegevuses mingit likviidsussurvet. Kõik krediidiga tehtud ostud lisatakse võlausaldajatele bilansi lühiajaliste kohustuste poolele, samas kui iga krediidiga tehtud müük lisatakse Deebitorites teie bilansi käibevara poolele. Võlausaldajad vs võlgnik on olulised ka ettevõtte krediidipoliitika kindlaksmääramisel, kuna nad kavandavad ettevõtte likviidsust konkreetsel perioodil.

Mis on kreeditor?

Oxfordi sõnaraamat määratleb võlausaldaja kui „inimene või ettevõte, kellele raha võlgu on”. Lihtsustatult öeldes on võlausaldajad ettevõtted, organisatsioonid või inimesed, kellele võlgnete raha mis tahes saadud kauba või teenuse või võetud laenu eest. Ettevõtluses kasutame sõna krediidiandja tavaliselt kõigi tarnijate jaoks, kes annavad meile kaupu või pakuvad krediiditeenuseid. Võtame näite: kui firma A ostab hea väärtusega 10 000 worth and ja lubab maksta ettevõttele B 90 päeva pärast. Ostetud kaupu nimetatakse ettevõtte A krediidi alusel ostetud kaupadeks. Firma B raamatupidamisarvestuses nimetatakse firmat B kreeditoriks seni, kuni kõik tasud firmale on tasutud. Võlausaldajad mõjutavad suhteid nagu jooksev suhe ja kiirkordaja, kuna need moodustavad osa bilansi lühiajalistest kohustustest.

Mis on võlgnik?

Oxfordi sõnaraamat määratleb võlgniku kui „isikut, riiki või organisatsiooni, kes võlgneb raha.” Lihtsustatult öeldes on võlgnikud ettevõtted, organisatsioonid või inimesed, kellele võlgneb teile raha mis tahes pakutavate kaupade või teenuste või antud laenu eest. Ettevõtluses kasutame sõna võlgnik tavaliselt iga kliendi jaoks, kellele me kaupa müüme või krediiditeenust osutame. Võtame näite: kui ettevõte A müüb väärtuses 10 000 good and ja ettevõte B lubab maksta 90 päeva pärast. Müüdud kaupu nimetatakse ettevõtte A krediidi alusel müüdud kaupadeks. Firma B raamatupidamisarvestuses nimetatakse firmat B võlgnikuks, kuni kõik tasud firmale on tasutud. Võlgnikud mõjutavad jooksevmäära, kuna moodustavad bilansi käibevara.

Võlausaldaja ja võlgniku võrdlus (infograafika)

Allpool on toodud kümme peamist erinevust kreeditori ja võlgniku vahel

Võlausaldaja ja võlgniku peamised erinevused

Mõlemad Võlausaldaja vs Võlgnik on organisatsioonis ülim ja tähtis koht. Arutleme mõne peamise erinevuse üle Võlausaldaja ja Võlgniku vahel.

  • Võlausaldajad on inimesed / üksused, kellele ettevõte on kohustatud maksma teatud rahasumma. Võlgnikud on inimesed / üksused, kes võlgnevad ettevõttele rahasumma.
  • Võlausaldajad on võlgnetav konto ja nad elavad bilansi lühiajaliste kohustuste all. Võlgnikud on saadaolev konto ja nad asuvad bilansi käibevara all.
  • Võlausaldajatele lõivude mittemaksmine mõjutab käibekapitali tsüklit positiivselt, kuid mõjutab negatiivselt krediidiseisundit. Võlgnikelt laekumata jätmine mõjutab käibekapitali tsüklit positiivselt, kuid ei mõjuta krediidiseisundit.
  • Krediidina või on lihtsam tarnijale dikteerida, kui palju krediiti on vaja ja millise tähtajaga. Võlgadena või on suhteliselt keeruline dikteerida klienti krediidiperioodi ja selle tähtaja osas.
  • Suuremad võlausaldajad mõjutavad negatiivselt käibekapitali ja likviidsuse määra. Suurematel võlgnikel on käibekapitali ja likviidsuse suhtarvule positiivne mõju.
  • Võlausaldajate eraldise loomine ei nõua. Võlgnike jaoks tuleb raamatupidamispõhimõtete kohaselt luua ebatõenäoline võlg.

Võlausaldajate ja võlgnike võrdlustabel

Vaatame ülimat võrdlust võlausaldaja ja võlgniku vahel

Võlausaldajate ja võlgnike võrdlusalused

Võlausaldajad

Võlgnikud

TähendusInimene, kellele võlgnete raha ostetud kaupade või saadud teenuste eestInimene, kes võlgneb teile müüdud kaupade või osutatud teenuste eest raha
Mis see on?See on makstav kontoSee on saada olev arve
Koht finantsselgitusesSee on bilansikirje kohustuste poolelSee on bilansi kirje vara poolel
KasuSee aitab ettevõttel kasutada kaupu või teenuseid enne tegelikku maksekuupäeva ja nautida krediidiperioodi enne tegelikku maksetSee aitab kliente suurendada, kuna tavaliselt eelistaksid kliendid sularaha asemel krediidiostmist
Mõju kasumimarginaalidelePuudub mõju kasumimarginaalidelePuudub mõju kasumimarginaalidele
Mõju rahavoolePositiivne mõju rahavoole, kuna makse tehakse hiljemNegatiivne mõju rahavoole, kuna makse laekub hiljem
Mõju käibekapitalileSuurvõlausaldajad vähendavad käibekapitaliKõrged võlausaldajad suurendavad käibekapitali
Mõju likviidsussuhteleJah, see mõjutab praegust suhtarvu ja kiirsuhetJah, see mõjutab praegust suhet
EraldisedSätteid ei tehtaArvestuspõhimõtete kohaselt moodustatakse ebamääraste võlgade eraldised
Mõju kapitali struktuurilePuudub mõju kapitalistruktuurilePuudub mõju kapitalistruktuurile

Järeldus - võlausaldaja vs võlgnik

Mis tahes ettevõtte juhtimiseks on võlausaldaja vs võlgnik väga olulised sidusrühmad, kuna enamik ettevõtteid tegutseb krediidil. Ettevõtte jaoks on oluline omada head likviidsuspositsiooni. Sellised suhtarvud nagu praegune suhe ja kiirkordaja mõõdavad ettevõtte praegust likviidsusolukorda. Krediidiandja vs võlgnik on nimetatud osa oluline osa ja nad moodustavad olulise osa ettevõtte likviidsuspositsioonist. Krediidipoliitikal on konkreetne viide saadud / lubatud krediidiperioodile ja krediidil saadud / antud krediidisummale, et ettevõte saaks oma krediiditsüklit vastavalt ette planeerida. Oluline on omada tugevat ja kindlat krediidipoliitikat, nii et äritegevus ei tekitaks mingit käibekapitali stressi.

Seega on Võlausaldaja vs võlgnik oluline iga ettevõtte jaoks, kuna nad mängivad olulist rolli ettevõtte juhtimises ja selle likviidsussituatsioonis.

Soovitatavad artiklid

See on juhend krediidiandjate ja võlgnike suurimate erinevuste kohta. Siin käsitleme ka võlausaldajate ja võlgnike peamisi erinevusi infograafika ja võrdlustabeliga. Lisateabe saamiseks võite vaadata ka järgmisi artikleid.

  1. Suurimad erinevused deebet vs krediit vahel
  2. Rahandus vs majandusteadus - parim võrdlus
  3. Laos vs variant - kumb on parem
  4. Raamatupidamine vs finantsjuhtimine