Kasumimarginaali valem (sisukord)

 • Marginaali valem
 • Marginaali valemi näited (Exceli malliga)
 • Marginaali valemi kalkulaatori töötamine

Marginaali valem

Ärimarginaal on üks populaarsemaid mõõtmeid, mida finantssektor kasutab, ja see mõõdab, kui palju kasumit ettevõte või ettevõte teenib tulu või müügi dollarilt pärast seda, kui on arvestatud ja makstud tootmiseks muutuvad kulud, näiteks tooraine ja palgad, aga enne raamatupidamist ja maksu või intresside tasumist. Seda võib nimetada ka EBITiks.

Kasumimarginaali arvutamise valem on järgmine:

Operating Margin = Operating Income / Revenue (sales)

Marginaali valemi näited (Exceli malliga)

Võtame näite, et saada paremini aru tööjõutagatise valemi arvutamisest.

Selle operatiivse marginaali valemi Exceli malli saate alla laadida siit

Näide nr 1

Võtame näiteks ettevõtte ABC ja allpool on väljavõtted selle kasumiaruandest.

Lahendus:

Ärikasumi marginaali arvutamiseks peame kõigepealt arvutama kaks numbrit, st põhitulu ja tulu või puhastulu.

Tulude arvutamine:

Tegevustulu arvutamine:

Tegevusvaru arvutatakse järgmise valemi abil

Tegevusmarginaal = äritulud / tulud (müük)

 • Tegevusmarginaal = 420300 dollarit / 1404800 dollarit
 • Tegevusmarginaal = 29, 92%

MÄRKUS . Ärikasumi arvutamisel ei tohiks intressikulusid arvestada.

Näide 2

Allpool on väljavõte kasumiaruandest Amazon Inc. majandusaasta aruandest ja selle ärimarginaali arvutame ülaltoodud valemi abil.

Nüüd on meil olemas mõlemad arvud, mis on põhitegevuse tulud, mis arvutatakse pärast tegevuskulude arvestamist, ja kogutulude arv on juba esitatud.

Tegevusvaru arvutatakse järgmise valemi abil

Tegevusmarginaal = põhitegevuse tulu / müügitulu (müük)

 • Tegevusmarginaal = 41, 06 000 / 17, 78, 66 000
 • Tegevusmarginaal = 2, 31%

Näide 3

Allpool on väljavõte kasumiaruandest EXAS Company Financialsi majandusaasta aruandest ja arvutame selle ärimarginaali ülalnimetatud valemi abil.

Nii et nüüd on siin jällegi arvnäitajad, mis on põhitegevuse tulud, mis arvutatakse pärast tegevuskulude arvestamist, ja kogutulude arv on juba esitatud.

Tegevusvaru arvutatakse järgmise valemi abil

Tegevusmarginaal = äritulud / tulud (müük)

 • Tegevusvaru = -118, 310 / 265, 989
 • Tegevusmarginaal = -44, 48%

Huvitav on siinkohal märkida, et ettevõte on oma äritegevuses kahjumit teeninud, kuna EBIT marginaal (st enne intressi ja tulumaksu teenimist) on negatiivne.

Tegevusmarginaali valemi selgitus

Tegevustulu on ettevõtte või ettevõtte kasum pärast kõigi tegevuskulude arvestamist või mahaarvamist tuludest või müügituludest. See näitab, kui palju ettevõte või ettevõte teenib oma põhitegevusest, ning see ei hõlma muid tuluallikaid, mis pole otseselt seotud selle põhitegevuse ega põhitegevusega. See ei ole puhaskasum, kuna see ei hõlma intressikulusid ega makse.

See annab võlausaldajatele ja investoritele hea idee, kas ettevõtte või ettevõtte põhitegevus või põhitegevus on kasumlik või mitte, enne kui arvestada muude tegevuskuludega.

Müügitulu või netokäive on summa, mis on rahasumma ja sama on saadud teenuste ja kaupade müümisel äriklientidele, välja arvatud müügitulu või tagastatud kaubad ja neile pakutavad soodustused või allahindlused. Seda saab realiseerida kas krediidi või sularaha müügina.

Niisiis, kui arvestada põhitegevustulu ja jagada see tulude arvuga, jõuavad nad arvuni, mis näitab, mitu osa tulust moodustab ärikasum.

Asjakohasus ja kasutusviisid

Äri, mis võib teenida ärikasumit või äritulu, mitte kahjumiga tegutseda, annab olemasolevatele võlausaldajatele ja potentsiaalsetele investoritele positiivse signaali. See tähendaks, et ettevõtte või ettevõtte ärimarginaal loob aktsionäridele väärtust ja teenib pidevat laenu laenuandjatele. Mida suurem on ettevõtte ärimarginaal, seda väiksem on tema finantsrisk madalama suhtarvuga võrreldes.

Kuna ärikasum või ärimarginaal aitab välja selgitada, kui suure osa kasumist ettevõtted või ettevõte on oma põhitegevusest või põhitegevusest teeninud, mis tagab kasumlikkuse ja tõhususe. Ja see on peamine põhjus, et ärimarginaal on kõigi seas üks olulisemaid kasumlikkuse suhteid.

Kasumimarginaali välja selgitamiseks peaksid investorid otsima või vaatama ka brutokasumi marginaali ja ka puhaskasumi marginaali; kuid koos sellega peaksid nad otsima ka tegevusmarginaali, mis omakorda ületaks kindlasti lünga, et mõista, kuidas ettevõte või ettevõte tegelikult toimib

Marginaali valemi kalkulaatori töötamine

Võite kasutada järgmist tööjõumarginaali kalkulaatorit.

Äritulud
Tulu (müük)
Marginaali valem

Marginaali valem =
Äritulud =
Tulu (müük)
0 = 0
0

Soovitatavad artiklid

See on olnud juhtiv marginaali valem. Siin käsitleme kuidas arvutada töötagatarbeid koos praktiliste näidetega. Pakume ka allahindlusega excel-malli tööjõumarginaali kalkulaatorit. Lisateabe saamiseks võite vaadata ka järgmisi artikleid -

 1. Tagastamismäära valem
 2. Kuidas arvutada nõudluse hindade elastsust?
 3. Intresside kattearvu arvutamine
 4. CAPM kalkulaator
 5. Töösuhe | Eelised ja puudused