Repo määr vs tagurpidi repo määr

Repo intressimäär on repo- või repotehingu intressimäär. Tagasiostuleping hõlmab raha laenamist laenuandja juures hoitava väärtpaberi vastu. See hõlmab kahte tehingut: esimene on kindlaksmääratud väärtpaberite otsemüük ja samaaegne kokkulepe osta tagasi samad väärtpaberid ostjalt kokkulepitud hinnaga kindlaksmääratud tulevikus. Pöördrepo intressimäär on pöördrepotehingu intressimäär või tühistab repotehingu. Pöördrepoleping hõlmab raha laenamist mõne laenuandjaga tagatiseks antud väärtpaberi vastu. See hõlmab tagatise täielikku ostmist koos üheaegse kokkuleppega müüa sama tagatis tulevikus kindlaksmääratud kuupäeval hinnaga, mis on kokku lepitud rahalaenuvõtjaga.

Võrdlus repoteegi ja vastupidise reposageduse vahel (infograafika)

Allpool on toodud 6 peamist erinevust repoteenuse määra ja pöördrepordi määra vahel

Peamised erinevused repotehingute määra ja vastupidise repotegevuse vahel

Nii repoteenuse määr kui ka pöördrepordi määr on turul populaarsed valikud; arutagem mõnda peamist erinevust repokrediidi ja pöördrepokursi vahel

  • Repo intressimäär on repotehingu intressimäär, mis hõlmab väärtpaberite otsemüüki koos kohustusega kindlal tuleviku kuupäeval tagasi osta rahaturul, samas kui pöördrepo intressimäär on pöördrepotehingu intressimäär, mis hõlmab väärtpaberite otseostmist kohustus müüa rahaturul kindlaksmääratud kuupäeval tulevikus
  • Repo intressimääraga tehingute peamised kasutajad on väärtpaberituru vahendajad, kommertspangad, finantsvõimendusega investorid ja rahandusasutused, pöördrepotehingute peamised kasutajad on kommertspangad, rahandusasutused, rahvusvahelised finantsasutused, rahaturu investeerimisfondid, riiklikud investeerimisfondid, pensionifondid, kindlustus ettevõtted, sihtkapitalid ja ettevõtete riigikassa
  • Repo intressimäärad pakuvad madala lühiajalise rahastamise ja kõrge likviidsuse eeliseid ning sobivad kõige paremini väärtpaberituru vahendajatele, kes saavad oma äritegevuse käigus hoitavaid väärtpabereid kasutades vahendeid vabastada. Pöördrepo pakub lühikese tähtajaga tagatud laenamise võimalust sularaharikkatele, kuid väga riskikartlikele investoritele ning seda võidakse kasutada ka väärtpaberite laenamiseks, et katta investorite varem võetud lühikesi positsioone.
  • Rahandusasutus kasutab repo intressimäära pangandussüsteemile laenamiseks ja süsteemi likviidsuse suurendamiseks eesmärgiga kontrollida majanduse inflatsiooni. Rahandusasutus kasutab pangandussüsteemist laenu võtmiseks pöördrepordi määra ja samal ajal majanduse rahapakkumise kontrollimiseks süsteemist liigse likviidsuse väljavõtmiseks.

Repo määr vs pöördrepo intressimäärade võrdlustabel

Allpool on ülim võrdlus repoteenuse määra ja pöördrepordi määra vahel

Repo määra ja pöördrepordi määra võrdlus Repo määr Pöördrepo määr
TähendusRepo tehingu intressimäär, mis on rahaturul tagatud laenIntressimäär pöördrepotehingus, mis on tagatud hoius rahaturul
ProtsessLühiajaline laenuintress, mis määratakse väärtpaberite otsemüügi ja kohustuse alusel osta samu väärtpabereid kindlaksmääratud tuleviku kuupäeval tagasiLühiajaline laenuintress, mis määratakse kindlaks väärtpaberite otseostmise ja kohustuse kaudu müüa samu väärtpabereid kindlaksmääratud tulevikus kuupäeval
PõhikasutajadVäärtpaberituru vahendajad nagu maaklerid ja investeerimispangad, kommertspangad, finantsvõimendusega investorid, rahandusasutused jne.Kommertspangad, rahandusasutused, rahvusvahelised finantsasutused, rahaturu investeerimisfondid, riiklikud investeerimisfondid, pensionifondid, kindlustusseltsid, sihtkapitalid ja ettevõtete riigikassa
KasuMadal rahastamismäär kaasneva tagatise tõttu ja kõrge likviidsus, mis sobib ideaalselt pankadele ja maaklerite vahendajatele, kes oma tegevuse ajal väärtpabereid omavadLühiajaliste laenude intressimäär intressirikaste, kuid riskirikkate investorite jaoks, kuna tagatise väärtus on üldiselt suurem kui laenusumma, võib väärtpaberite laenamiseks kasutada ka lühikeste positsioonide katteks
Rahandusasutuse perspektiivSee on lühiajaline laenuintress, mille juures rahandusasutus laenutab klientidele / pankadele valitsuse väärtpaberite vastu; seetõttu on see kõrgem kui rahandusasutuse fikseeritud pöördrepo intressimäär, mida riigi rahandusasutus kasutab pangasüsteemi likviidsuse suurendamiseks ja rahaliste vahendite puudujäägi kõrvaldamiseksSee on lühiajaline laenuintress, mille juures rahandusasutus võtab klientidelt / pankadelt laenu valitsuse väärtpaberite vastu; seetõttu on see madalam kui rahandusasutuse fikseeritud repotehingu intressimäär ja seda kasutab rahandusasutus pangandussüsteemi liigse likviidsuse väljavõtmiseks ja turu likviidsuse kontrollimiseks
Kasutamine rahandusasutuse pooltRahandusasutuse kõrge repoteenuse määr annaks märku kõrgemast ametlikust intressimäärast, mis tingib majanduses kõrgemad laenuintressid, madalamad varahinnad, vahetuskursi kallinemine ja kogunõudluse langus, mis avaldaks inflatsioonile survet.Pöördrepo intressimäära ülespoole korrigeerimine julgustab pankasid rahandusasutustele laenu andma, mis viib pankadevahelise turu intressimäärade ülespoole korrigeerimise ja majanduse rahapakkumise vähenemiseni, kuna turu likviidsus väheneb

Järeldus - repotehingu määr vs pöördrepordi määr

Repotehingute intressimäärad on tagatud laenuga identsete repotehingutega seotud intressimäärad, samas kui pöördrepotehingute intressimäärad on tagatud hoiusega identsed pöördrepotehingutega seotud intressimäärad. Repo- ja pöördrepotehingud on tegelikult sama lepingu kaks poolt, kuna need on lühiajaliste laenuvõtjate vaatepunktist ja hiljem lühiajaliste laenuandjate vaatevinklist. Kui tavaliselt viidatakse nendele rahandusasutustega tehtud tehingutele, võetakse tehingu eristamisel repotehingute intressimäära ja pöördrepordi intressimäära vahel arvesse vahendaja vaatenurka. Seetõttu on rahandusasutuste kehtestatud repotehingute intressimäärad alati kõrgemad kui vastavad pöördrepokursid. Repo intressimäär on nagu tagatisega laen ja madala laenuintressi ning kõrge likviidsuse tõttu on fondilaenuvõtja jaoks tavaliselt atraktiivne. Vastupidine tagatisraha tagastab fondide laenuandjatele tagatisraha, pakkudes talle lühiajalise investeerimisvõimaluse ja pakkudes ka laenuturbe võimalust lühikeste positsioonide katteks.

Repo määr vs tagurpidi repo intressimäär on kõige tõhusam ja otseseim vahend, mida rahandusasutus kasutab oma poliitika intressimäära hoiatamiseks. Kui majanduses kasutatakse inflatsiooni kontrollimiseks repotehingute intressimäärasid, siis majanduse rahapakkumise kontrollimiseks kasutatakse pöördrepordi intressimäärasid.

Soovitatavad artiklid

See on olnud juhis suurima erinevuse vahel repotehingute määr vs pöördrepokogus. Siin käsitleme ka infopunktide ja võrdlustabeliga olulisemaid erinevusi repoteenuse määr vs pöördrepokordaja. Lisateabe saamiseks võite vaadata ka järgmisi artikleid

  1. Tasumata aktsiad vs ujuk | Erinevused
  2. Esmane turg ja järelturg Võrdlus
  3. Diskontomäära ja intressimäära erinevus
  4. Inflatsioon vs intressimäärad | 5 parimat erinevust
  5. Tasumata valemite kalkulaator