Sissejuhatus projektijuhtimise meeskonnatöösse

Projektijuhtimise meeskonnatöö on viis oma meeskonnasisese suhtluse suurendamiseks, mis suurendab teie töö tõhusust antud projektis.

  • See avab suhtluse organisatsioonide siseste konfliktide ennetamiseks.
  • See teeb tõhusa koordineerimise meeskonna teiste liikmetega, et vältida segadust ja piiride ületamist.
  • See suurendab töö efektiivsust, et ülesandeid õigeaegselt täita ja anda antud aja jooksul parimaid tulemusi, eriti töökoormuse jagamise vormis.
  • Kolleegide omavaheline koordineerimine muudab kõik üksteisega sõltuvaks, et säilitada kõrge usaldus, riskide võtmine ja tulemuslikkus.
  • Meeskonnatöö lahendab probleemid tõhusalt ja lühikese aja jooksul, kaasates rohkem meeskonna liikmeid.

Töö projektijuhtimise meeskonnatööga

Meeskonnas töötamine muudab töö lihtsamaks ja vähendab aega, tehes koostööd teiste meeskonnaliikmetega. Meeskondade juhtimisega tegelevad erinevad organisatsioonid, näiteks tööstuslik (ametlik töörühm), spordimeeskonnad, koolis (projekti kallal töötavad klassikaaslased), tervishoiusüsteem (operatsioonitubade meeskonnad). Kõigis neis näidetes võib meeskonnatöö ja koordinatsiooni tase varieeruda sõltuvalt tugevusest ja töövaldkonnast. Sarnaselt tervishoiusüsteemi arstidega töötavad õed patsientide ravimiseks tihedalt meeskonnana, ka koolis loovad õpilased projekti meeskonna, spordimängijad meeskonna ja koostavad tiheda strateegia, et võita vastupidine projektijuhtimise meeskonnatöö.

Järgnevalt kirjeldatakse organisatsiooni suurema produktiivsuse jaoks olulisi tegureid.

Projektijuhtimise meeskonnatöö tõhusad tegurid

Organisatsioonis tõhusa meeskonnatöö tegemiseks on vaja olulisi tegureid. Organisatsiooni projekti eduka meeskonna moodustamiseks on kõige olulisem tegur, mis on meeskonna vastastikune sõltuvus. Meeskonnaliikmete omavaheline koordineerimine lihtsustab tööd ja lahendab ka projekti käigus tekkivaid probleeme. Vastastikune sõltuvus on iseloomulik avatud suhtlemisel ning usalduse ja riskide võtmise suurenemisel. Kooskõlastamise kaudu on palju võimalusi, kuidas meeskonnaliikmed üksteisega suhelda saavad. Tervislik dünaamika viib selleni, et projekti liikmed lahendavad probleemi rühmas ja töötavad seetõttu tõhusamalt koos, samas kui projekt viiakse läbi kooskõlastamisega, suurendab see ebaõnnestumise ja tulemuste tõenäosust projekti tagasilükkamiseks. Projektijuhtimise meeskonnatöö mitte ainult ei lahenda probleemi, vaid muudab ka inimesed enesekindlaks, mis niikuinii suurendab töö efektiivsust ja annab parema tulemuse.

Vähesed olulised võtmed edukaks meeskonnatööks

Neid siinkohal kirjeldatud olulisi näpunäiteid tuleb meeskonnas eduka meeskonnatöö korraldamiseks järgida. Meeskonnatöö edukaks muutmiseks on allpool selgitatud punktid funktsionaalse ja panustava meeskonnatöö loomise nurgakivi.

1. Loovus, uuendusmeelsus ja erinevad vaatenurgad - meeskonnas töötamiseks peaks iga meeskonna liige olema loov ja omama projekti antud aja jooksul erinevat lõpuleviimist. Uuenduslikud ideed muudavad töö lihtsamaks ja uute töömeetodite lisamine muudab selle organisatsiooni jaoks atraktiivsemaks. Näiteks vajavad loomingulised mõtted, nagu loovdisainer, meeskonda, et lisada projekti pilte, mis köidavad vaataja tähelepanu. Samamoodi lisavad uuenduslikud ideed projekti teostamiseks uue meetodi, mis muudab selle ainulaadseks ja saab rohkem tähelepanu, mis tuleb erinevatest vaatenurkadest.

2. Kvaliteediga seotud otsuse vormid - meeskonna liikmed - meeskonna liikmed peaksid suutma koos langetada kvaliteetse otsuse ja nad peaksid saama meeskonnaliikmetelt tuge otsuse toetamiseks, et vältida meeskonnas konflikte. Meeskonna juhid peaksid oma nooremaid meeskonnaliikmeid toetama, et neid oma töö eest julgustada, motiveerida neid nii, et töö / projekt peaks antud ajakavas edukalt lõpule jõudma. Vanemvõistkonna liige peaks vastutama ka noorema meeskonna liikme eest hoolitsemise eest.

3. Meeskonna missioon on selge - meeskonna liikmed peaksid projekti täitmiseks antud ajakavas järgima ajakava. See võimaldab saavutada eesmärki ja teeb selge suuna, kokkulepe missiooni eesmärgi kohta on tõhusa meeskonnatöö jaoks hädavajalik. Projekti edukaks lõpuleviimiseks peaksid kõik meeskonna liikmed kokku leppima ajakavas. Meeskonna liikmed peaksid mõistma saavutatavat eesmärki ja tegema organisatsiooni üle uhke. Nii organisatsiooni kui ka meeskonnaliikmete saavutamiseks tuleks järgida organisatsiooni ootusi.

4. Meeskonnas tuleks austada igaühe soovitust, suhtlemist - meeskonna liikmete vaheline avatud suhtlus aitab vastastikku aru saada ja on kasulik meeskonna iga liikme ausate ja lugupidavate otsuste tegemisel. Meeskonnatöö on sotsiaalne, seetõttu peavad head meeskonnaliikmed olema osavad ja taktitundelised suhtlejad. Kõigil meeskonnas peaks olema lubatud esitada oma mõtteid, arvamusi ja lahendusi probleemile. Iga meeskonna liige peaks tundma, et ta on oluline meeskonna liige ja et kõik organisatsiooni meeskonnaliikmed räägivad teda ära. Igal meeskonna liikmel peaks olema selge päring, küsige küsimusi ja tutvustage oma mõtteid publiku ees. Seda saab teha, sõnastades iga meeskonnaliikme küsimused, mis aitavad kolleegi vaatepunktist sügavamalt aru saada.

5. Probleemide lahendamine ja konfliktid - meeskonnaliikmed peaksid kokku leppima meeskonnatöö probleemide ja konfliktide diagnoosimise, analüüsimise ja lahendamise protseduurid. Meeskonnaliikmed peaksid tegema koostööd teiste meeskonnaliikmetega, et vältida igasuguseid konflikte ja kokkupõrkeid, ning ei tohiks teistest lahkarvamusi valida. Meeskonna liikmed peaksid püüdlema vastastikuse kokkuleppe poole ja vältima erimeelsusi teiste liikmetega, nad peaksid arutama oma mõtteid teiste meeskonna liikmetega või võtma kasutusele ka oma eakate abi. Ülaltoodud punktid on kõige olulisemad, mida tuleks arvestada, kui luuakse hea meeskond, kes suudaks teha tihedat koostööd ja annaks oma parima tulemuse.

Inimeste koondamine meeskonna moodustamiseks kollektiivseks tööks pole enam valik, vaid see on vajalik samm projektipõhiste ettevõtmiste jaoks. Me kõik teame nüüd, et projekti edukas elluviimine sõltub suuresti meeskonnatöö tarkvarast ja meeskonnatööst endast - sellest, kuidas inimrühma erinevad oskused, teadmised ja isiksused saavad projektijuhtimise eesmärgi saavutamiseks harmooniliselt koos töötada. Töö organiseerimine väikesteks meeskondadeks pole lihtne, kuid eduka arendamise korral on projektijuhtimise meeskonnatöö osutunud üheks võimaluseks parandada konkurentsivõimet ja samal ajal tõsta töötajate tööelu kvaliteeti.

Soovitatavad artiklid

See on olnud juhend projektijuhtimise meeskonnatööks. Siin arutasime kontseptsiooni, tööpõhimõtteid, olulisi võtmeid, tõhusat meeskonnatööd jne. Lisateabe saamiseks lugege läbi ka meie teine ​​soovitatud artikkel -

  1. Ganti diagramm projektijuhtimises
  2. Projektijuhtimise etapid
  3. Projektijuhi roll
  4. Projektijuhi oskused