Sissejuhatus DBMS eelistesse

Enne DBMS-i eeliste mõistmist tutvuge andmetega. Mis tahes teavet, mis välja tuleb, on see sildistatud selle nimega “Data”. See, mida ma praegu kirjutan, on minu jaoks juba andmeteks muutunud ja kui see on veebis avaldatud, muutub see ka kõigi teiste andmeteks. Nüüd on neil andmetel võtmeroll meie olemasolevate süsteemide, tarkvara, ettevõtete, ettevõtete, valitsuste, haiglate, teaduskeskuste, astronoomiaorganisatsioonide, valitsusväliste organisatsioonide ja paljude teiste maksimaalse ärakasutamisel kogu meie planeedil. Lühike ülevaade tänastest IT-toimingutest:

Allikas: https://goo.gl/images/FEsMvi

Kuid kuidas oleks andmetest tõenäoliselt kasu tänapäeva ettevõtetele? Arendaja ehitab rakenduse või tarkvara, kuid tarkvara vajab igapäevaste toimingute tegemiseks andmeid ja töödeldud andmetega seotud analüütika on asi, mis ajendab äri tänapäeval oma vastavates tegevusvaldkondades silma paistma.

Seega vajame arendajana andmebaasi haldussüsteemi, kus saaksime andmeid luua, neid värskendada, kustutada, hallata ja peale selle ka andmeid analüüsida. Põhimõtteliselt on meil kaks kõige populaarsemat viisi andmebaasi hoidmiseks ja haldamiseks. Need on DBMS ja RDBMS:

  • DBMS (Database Management System) - salvestab andmed failidena
  • RDBMS (relatiivsete andmebaaside haldussüsteem) - salvestab andmed tabelina.

Allikas : https://goo.gl/images/Ce5BqF

DBMS eelised

Järgnevalt on toodud DBMS-i 15 peamist eelist, mis on järgmised:

1. Andmete liiasus

Erinevalt tavapärasest failisüsteemisalvestusest on andmehaldus DBMS-is väga vähe või puudub üldse. Andmete redundantsus ilmneb siis, kui samu andmeid hoitakse asjatult eri kohtades. Andme redundantsus väheneb või kaob DBMS-is, kuna kõiki andmeid hoitakse tsentraliseeritud asukohas, mitte ei loo üksikute kasutajate ja iga rakenduse jaoks.

Näiteks rakendustel A ja rakendusel B on sama kasutaja MARVEL ja me peame salvestama kasutaja kohta isikuandmeid, nagu nimi, vanus, aadress, sünniaeg jne. Rääkimata sellest, et sellel kasutajal on juurdepääs ka erinevatele rakendustele, nii et traditsioonilises failipõhises süsteemis on kasutaja teabe talletamiseks vaja säilitada iga rakenduse jaoks eraldi failisüsteem, samas kui DBMS-lähenemisviisi korral võib olla vaid üks tsentraliseeritud koht, kus teavet saab voogesitada erinevatesse rakendustesse, millal ja millal vaja.

2. Andmete ebajärjekindlus

Traditsioonilises failisüsteemi salvestuses ei värskenda ühe rakenduse ühe kasutaja tehtud muudatused teises rakenduses tehtud muudatusi, kuna mõlemal on samad üksikasjad. Kuigi see ei kehti DBMS-süsteemide puhul, kuna on üksainus andmehoidla, mis määratletakse üks kord ja millele pääsevad ligi paljud kasutajad, ning andmed on järjepidevad.

3. Andmete jagamine

Andmevahetus on andmebaasihaldussüsteemide peamine eelis. DBMS-süsteem võimaldab kasutajatel ja rakendustel jagada andmeid mitme rakenduse ja kasutajaga. Andmeid hoitakse võrgus ühes või mitmes serveris ja et on olemas mingi tarkvara lukustusmehhanism, mis takistab sama andmekomplekti muutmist kahe inimese poolt samal ajal. Kuigi failisüsteemil seda võimalust pole.

4. Andmete otsimine

Andmete otsimine ja hankimine on DBMS-süsteemides väga lihtne. Vajadus kirjutada iga otsingu jaoks eraldi programmid on välistatud, nagu traditsioonilise failipõhise lähenemisviisi puhul. DBMS-is saame kirjutada väikseid päringuid, et otsida DB serveritest pärinevate andmete hulgast korraga mitut teavet.

5. Andmeturve

DBMS-süsteemid pakuvad tugevat raamistikku andmete privaatsuse ja turvalisuse kaitsmiseks. DBMS tagab, et andmetele pääseb juurde ainult volitatud kasutajatel ja on olemas mehhanism juurdepääsuõiguste määratlemiseks.

6. Andmete kokkulangevus

DBMS-is salvestatakse andmeid ühes või mitmes võrgus asuvas serveris ja on olemas mingi tarkvara lukustusmehhanism, mis takistab sama andmekomplekti muutmist kahe inimese poolt samal ajal.

7. Andmete integreerimine

Andmete integreerimine on protsess, kus ühendatakse erinevates kohtades asuvad andmed ja kasutajale kuvatakse ühtne andmete ülevaade. DBMS-süsteemid võimaldavad andmete integreerimist palju teostatavusega.

8. Juurdepääs andmetele

Traditsioonilisel failipõhisel lähenemisel võib väga konkreetse teabe otsimine, mis võib osutuda vajalikuks mõne ettevõtte hädaolukorra korral, võtta tunde, samas kui DBMS vähendab seda aega mõneks sekundiks. See on DBMS-i suur eelis, kuna saame kirjutada väikseid päringuid, mis otsivad teie jaoks andmebaasist ja see saab oma sisseehitatud otsimistoimingute tõttu teavet võimalikult kiiresti.

9. Otsuste tegemine

Täiustatud andmevahetus ja paremini hallatavad andmed võimaldavad ettevõttel teha kvaliteetseid äriotsuseid, mis edendavad organisatsiooni kasvu.

10. Andmete varundamine ja taastamine

See on veel üks DBMS-i eelis, kuna see loob tugeva raamistiku andmete varundamiseks, kasutajad ei pea oma andmeid perioodiliselt ja käsitsi varundama, selle eest hoolitseb automaatselt DBMS. Veelgi enam, serveri krahhi korral taastab DBMS andmebaasi eelmises seisukorras.

11. Andmete migratsioon

Mõnedel andmetel on juurdepääs väga sageli, samas kui vähestel puudub juurdepääs. Niisiis, DBMS pakub võimalust pääseda sageli juurdepääsetavatele andmetele juurde nii kiiresti kui võimalik.

12. Andmete häälestamine

DBMS võimaldab kasutajal oma andmeid täpsustada, st toimivuse parandamiseks.

13. Madalad hoolduskulud

DBMS-süsteemid võivad küll ostmise ajal olla kulukad, kuid nende hooldus nõuab väga minimaalseid kulusid.

14. Andmekaotus on peaaegu kõrvaldatud

DBMS-iga saab teavet hoida tuhandeid aastaid, kui me ei näe viimsepäeva. Andmete turvalisus ja väga madalad salvestuskulud (võrreldes meie eelmiste põlvkondadega) vähendasid praegusel sajandil andmete kaotamise võimalust.

15. Andmete aatomilisus

Aatomitehing on tehing, milles toimuvad kõik andmebaasi toimingud või mitte ükski neist. DBMS-i kohus on salvestada kogu tehing andmebaasi. Kui mõni tehing on osaliselt lõpule viidud, varundab ta need.

Näiteks: kui teeme veebiostu, arvestatakse meie kontolt raha maha, samal ajal kui ost mingil juhul nurjub, siis raha maha ei arvata või kui see maha arvatakse, saab see mõne päeva jooksul tagasi.


Allikas: https://www.geeksforgeeks.org/acid-properties-in-dbms/

Soovitatavad artiklid

See on juhend DBMS eeliste kohta. Siin oleme arutanud DBMS-i kasutamise eeliseid reaalses maailmas. Lisateabe saamiseks võite vaadata ka järgmist artiklit -

  1. RDBMS intervjuu küsimused
  2. Blockchaini eelised
  3. OOP eelised
  4. Massiivi eelised