Sissejuhatus skaalaoperaatoritesse

Operaatoreid kasutatakse loogiliste ja matemaatiliste arvutuste tegemiseks mis tahes programmeerimiskeeles. Scalal on ka mitmesuguseid operaatoreid, kes teostavad erinevaid arvutusi ja ülesandeid, kuid neid rakendatakse meetoditena, kuna Scala on objektorienteeritud keel, seetõttu käsitletakse iga sümbolit objektina ja toimingut meetodina. Need muudavad arvutamise lihtsaks ja hõlpsaks.

Scalas tegutsevad erinevad operaatorid on:

  • Aritmeetikaoperaatorid
  • Tööülesannete täitjad
  • Suhteoperaatorid
  • Loogilised operaatorid
  • Bitwise operaatorid

Uurime nüüd iga operaatorit üksikasjalikult.

Scala aritmeetikaoperaatorid

Neid operaatoreid kasutatakse matemaatiliste arvutuste või arvutuste tegemiseks.

Operaator Sümbol Seletus Vorming
Lisamine+Lisab mõlemad operandidx + y
Lahutamine-Lahutab vasakust parema operandix - y
Korrutamine*Korrutab mõlemad operandidx * y
Jaoskond/Jagage lugeja nimetaja järgix / a
Moodul%Tagastab pärast jagamist ülejäänud summax% y

Näide: aritmeetikaoperaatorid Scalas

object Arith (
def main (args: Array (String)) (
var a = 10;
var b = 5;
println (a + b);
println (a – b);
println (a * b);
println (a / b);
println (a % b)
)
)

Väljund:

scala> Arith.main (null)

15

5

50

2

0

Scala määramise operaatorid

Neid operaatoreid kasutatakse muutujale või objektile väärtuste määramiseks.

Operaator Sümbol Seletus Vorming
Ülesanne=Määrab parema operandi väärtuse vasakule operandilex = y + z
Lisamine+ =Lisab mõlemad operandid ja määrab lõpuks vasakule operandile väärtusex + = y
Lahutamine- =Lahutab vasakult parema operandi ja seejärel annab vasakule operandile väärtusex - = y
Korrutamine* =Korrutab mõlemad operandid ja määrake vasakpoolsele operandile väärtusx * = y
Jaoskond/ =Jaga vasak operand parempoolse operandiga ja määra vasakpoolsele operandile väärtusx / = y
Moodul% =Hindab kahe operandi moodulit ja määrab vasakule operandile väärtusex% = y

Bitwise JA& =Võrreldakse kahe operandi kahendväärtust, tagastage 1, kui mõlemad operandid on veel 1, tagastage 0 ja määrake väärtus vasakule operandilex & = 5
Bitwise VÕI| =Võrreldakse kahe operandi kahendväärtust, tagastage 0, kui mõlemad operandid on 0, tagastage 1 ja määrake väärtus vasakule operandilex | = 5
Bitwise XOR=Võrdleb kahe operandi kahendväärtust, tagastage 0, kui mõlemad operandid on samad, tagastage 1 ja määrake väärtus vasakule operandilex = 5
Vasak Shift<< =Nihutab bitid vasakule ja määrake tulemus vasakule operandilex << = 5

Parempoolne nihe>> =Nihutab bitid paremale ja määrake tulemus vasakule operandilex >> = 5

Näide: määramisoperaatorid Scalas
object Assign (
def main (args: Array (String)) (
var a = 10;
var b = 5;
println (a += b);
println (a –= b);
println (a *= b);
println (a /= b);
println (a %= b);
a = 20;
b = 15;
println (a &= b);
println (a |= b);
println (a ^= b);
println (a <<= 2);
println (a >>= 2);
)
)

Väljund:
scala> Assign.main (null)

15

10

50

10

0

4

11

4

16

4

Scala suhtelised operaatorid

Need operaatorid tagastavad tõeväärtuse pärast nimetatud tingimuste kontrollimist.

Operaator Sümbol Seletus Vorming
Võrdne==Tagastab tõese, kui mõlemad operandid on võrdsed, tagastab valex == y
Pole võrdne! =Tagastab tõese, kui mõlemad operandid pole võrdsed, tagastab valex! = y
Suurem kui>Tagastab tõese, kui vasakpoolne operand on suurem kui parem, tagastab valex> y
Vähem kui<Tagastab tõese, kui vasakpoolne operand on väiksem kui parem, tagastab valex <a
Suurem või võrdne> =Tagastab tõesuse, kui vasakpoolne operand on suurem või võrdne parempoolsega, tagastab valex> = y
Vähem või võrdne<=Tagastab tõese, kui vasakpoolne operand on väiksem või sellega võrdne, paremal juhul tagastab valex <= y

Näide: Skaala relatsioonioperaatorid

object Relation (
def main (args: Array (String)) (
var a = 10;
var b = 5;
println (a == b);
println (a != b);
println (a > b);
println (a < b);
println (a >= b);
println (a <= b);
)
)

Väljund:

scala> Suhe.main (null)

vale

tõsi

tõsi

vale

tõsi

vale

Scala loogiline operaator

Need operaatorid tagastavad ka sisendite või operandide järgi tõeväärtuse.

Operaator Sümbol Seletus Vorming
Loogiline JA&&Tagastab tõese, kui mõlemad operandid ei ole null, vastasel juhul tagastatakse valex && y

Loogiline VÕI||Tagastab tõese, kui mõni operandidest on null, vastasel juhul tagastab valex || y

Loogiline EI!See keerab operandi ümber. Tagastab tõese vale ja vastupidi! x

Näide: loogilised operaatorid Scalas

object Logic (
def main (args: Array (String)) (
var a = true;
var b = false;
println (a && b);
println (a || b);
println !(b);
)
)

Väljund:

scala> Logic.main (null)

vale

tõsi

tõsi

Scala Bitwise operaatorid

Need operaatorid töötavad bittide kallal ja tagastavad väljundina vastava täisarvu.

Operaator Sümbol Seletus Vorming
Binaarne JA&Kontrollige operandid bitti ja naaske 1, kui mõlemad bitid on 1, vastaselt 0x ja y
Binaarne VÕI|Kontrollige operandid bittide kaupa ja tagastage 0, kui mõlemad bitid on 0, vastasel juhul pöörduge tagasi 1x | y
Binaarne XOR^Kontrollige operandid bitti ja tagastage väärtus 0, kui mõlemad bitid on samad, tagastage 1x y
Binaarne EI~Tagastab komplemendi, st muudab 1 väärtuseks 0 ja vastupidi~ x

Binaarne vasakpoolne vahetus<<Vasakpoolse operandi bitid nihutatakse vasakule küljele parempoolse operandi nimetatud bittide arvu võrrax << 3
Binaarne parempoolne nihutamine>>Vasakpoolse operandi bitti nihutatakse paremale poole parempoolse operandi nimetatud bittide arvu võrrax >> 3
Binaarne paremklahvi nulltäide>>>Vasakpoolse operandi bitti nihutatakse parempoolse operandi poolt mainitud bittide arvu võrra ja nihutatud väärtused on asendatud bu nullidega.x >>> 3

Näide: Bitwise operaatorid Scalas

object Bit (
def main (args: Array (String)) (
var a = 10;
var b = 5;
println (a & b);
println (a | b);
println (a b);
println ( ~ b);
a = 16;
b = 12;
println (a >> b);
println (a << b);
println (a >>> b);
)
)

Väljund:

skala> natuke. peamine (null)

0

15

15

10

4

64

4

Soovitatavad artiklid

See on olnud Scala Operaatorite juhend. Siin käsitleme erinevaid skaalaoperaatorite tüüpe, näiteks aritmeetikaoperaatorid, ülesandeoperaatorid, relatsioonioperaatorid, loogilised operaatorid ja Bitwise-operaatorid. Lisateabe saamiseks võite vaadata ka järgmisi artikleid -

  1. Scala kasutusalad
  2. Haskell vs Scala
  3. Scala: funktsionaalne lähenemine
  4. MySQL-i operaatorid

Kategooria: