Mis on EBITDA marginaal?

Lühend "EBITDA" tähistab kasumit enne intresse, makse ja amortisatsiooni. Nagu sama viitab, viitab EBITDA marginaal kasumlikkuse näitajale, mis aitab hinnata tegevuse efektiivsust või tulu igast dollarist saadavat ärikasumit. Teisisõnu, kasum enne intresside, maksude ning amortisatsiooni ja marginaali määrab ettevõtte kasumlikkuse pärast kõigi tootmisprotsessiga seotud otseste ja kaudsete kulude jaotamist (tuntud kui tegevuskulud, mis hõlmavad tooraine maksumust, tööjõukulusid), müügikulud jne).

Kasum enne intresside, maksude ning kulumi ja amortisatsioonimarginaali on hea näitaja (majandus) üksuse äritegevuse tulemuslikkuse kohta, kui seda teatud perioodil jälgida. Kasumi kasv enne intressi-, maksu- ja amortisatsioonimarginaali näitab kasumlikkuse paranemist. Lisaks võib EBITDA marginaali parandada ka suurenenud tegevusvõimendusega ettevõtete tegevuse ulatuse suurenemisega (püsikulude osa suurem koosseis kulustruktuuris).

Valem

Marginaali (kasum enne intressi, makse ja kulumit ning amortisatsiooni) valemi saab tuletada, liites intressitulu, tasutud maksud ning amortisatsiooni- ja amortisatsioonitasu ettevõtte puhastulule tagasi, jagades tulemuse kogukäibega ja väljendades seejärel protsentides. Matemaatiliselt tähistatakse seda järgmiselt:

EBITDA Margin = EBITDA / Total Sales * 100

või

EBITDA Margin = (Net Income + Interest + Tax + Depreciation & Amortization) / Total Sales * 100

Näited EBITDA marginaalist (Exceli malliga)

Võtame näite EBITDA marginaali arvutamise paremaks mõistmiseks.

Selle EBITDA Margin Exceli malli saate alla laadida siit - EBITDA Margin Exceli mall

Näide nr 1

Võtame näiteks ettevõtte, mis valmistab karastusjooke Lumbertoni linnas, Põhja-Carolinas (USA). Viimase 2018. aasta majandusaasta aruande kohaselt on ettevõte broneerinud puhastulu 3, 0 miljonit dollarit kogukäibega 25, 0 miljonit dollarit. Lisaks kandis ta intressikulu 1, 5 miljonit dollarit ja kulumit 2, 0 miljonit dollarit. Ettevõte maksis aasta jooksul makse 0, 5 miljonit dollarit. Arvutage ettevõtte EBITDA marginaal aasta jooksul.

Lahendus:

EBITDA arvutatakse järgmise valemi abil

EBITDA = puhastulu + intress + maks + amortisatsioon ja amortisatsioon

 • = 3, 0 miljonit dollarit + 1, 5 miljonit dollarit + 0, 5 miljonit dollarit + 2, 0 miljonit dollarit
 • = 7, 0 miljonit dollarit

EBITDA marginaal arvutatakse järgmise valemi abil

EBITDA marginaal = EBITDA / kogukäive * 100

 • = 7, 0 miljonit dollarit / 25, 0 miljonit dollarit * 100
 • = 28, 0%

Seetõttu oli ettevõtte EBITDA marginaal aasta jooksul 28, 0%.

Näide 2

Võtame näiteks Samsungi näite, et illustreerida EBITDA marginaali arvutamist oma hiljutise aastaaruande põhjal. Kasumiaruande kohaselt teenis ettevõte kogukäivet 221, 57 miljardit dollarit, tehes puhastulu 40, 31 miljardit dollarit. Samal perioodil kandis ta finantskulusid 7, 82 miljardit dollarit, kulumit ja amortisatsiooni 22, 87 miljardit dollarit ning tulumaksu kulu 15, 28 miljardit dollarit. Arvutage antud teabe põhjal Samsungi (tulu enne intresse, makse ning kulumit ja amortisatsiooni) marginaal aasta jooksul.

Lahendus:

EBITDA arvutatakse järgmise valemi abil

EBITDA = puhastulu + finantskulud + tulumaksukulu + amortisatsioon ja amortisatsioon

 • = 40, 31 miljardit dollarit + 7, 82 miljardit dollarit + 15, 28 miljardit dollarit + 22, 87 miljardit dollarit
 • = 86, 28 miljardit dollarit

EBITDA marginaal arvutatakse järgmise valemi abil

EBITDA marginaal = EBITDA / tulu * 100

 • = 86, 28 miljardit dollarit / 221, 57 miljardit dollarit * 100
 • = 38, 94%

Seetõttu juhtis Samsung EBITDA marginaali aasta jooksul 38, 94%.

Allika link: Samsungi bilanss

Näide 3

Võtame näiteks Walmart Inc., et illustreerida veelgi marginaali (tulu enne intressi, makse ning kulumit ja amortisatsiooni) mõistet. 2018. aasta majandusaasta aruande kohaselt teenis ettevõte kogutulu 500, 34 miljardit dollarit koos vastava intressikuluga 2, 33 miljardit dollarit, amortisatsiooni ja amortisatsiooni 10, 53 miljardit dollarit ning tulumaksu eraldamist 4, 60 miljardit dollarit. Kui aasta jooksul teenitud puhastulu on 10, 52 miljardit dollarit, arvutage Walmart Inc. aasta EBITDA marginaal.

Lahendus:

EBITDA arvutatakse järgmise valemi abil

EBITDA = puhastulu + intressikulud + tulumaksude eraldis + amortisatsioon ja amortisatsioon

 • = 10, 52 miljardit dollarit + 2, 33 miljardit dollarit + 10, 53 miljardit dollarit + 4, 60 miljardit dollarit
 • = 27, 98 miljardit dollarit

EBITDA marginaal arvutatakse järgmise valemi abil

EBITDA marginaal = EBITDA / tulu * 100

 • = 27, 98 miljardit dollarit / 500, 34 miljardit dollarit * 100
 • = 5, 59%

Seetõttu püsis Walmart Inc. EBITDA marginaal 2018. aastal 5, 59%.

Allikas: Walmart Inc. bilanss

EBITDA marginaali eelised

Mõned eelised on järgmised:

 • See kajastab ettevõtte üldist tõhusust.
 • See on hea jõudlustrendi indikaator kõigi perioodide lõikes.
 • On väga kasulik võrrelda tegevuse efektiivsust eakaaslaste vahel.

EBITDA marginaali piirangud

Mõned piirangud on järgmised:

 • See ei välista võla mõju ja kuna sellistel suure võlakoormusega ettevõtetel on parem varu (kasum enne intressi, makse ning kulumit ja amortisatsiooni) esitada.
 • seda ei reguleeri üldtunnustatud raamatupidamistava, ettevõtted saavad manipuleerida oma arvutamisega.

Järeldus

Niisiis võib järeldada, et marginaal (kasum enne intressi, makse ning kulumit ja amortisatsiooni) on ettevõtte tegevuse tulemuslikkuse üks olulisemaid näitajaid. Siiski tuleks arvestada asjaoluga, et vastastikuses analüüsis tuleks EBITDA marginaali võrrelda sama majandusharu ja sarnase ulatusega üksustega, vastasel juhul ei annaks see asjakohast teavet.

Soovitatavad artiklid

See on EBITDA marginaali juhend. Siin arutleme, kuidas seda arvutada, kasutades valemit koos EBITDA marginaali eeliste ja piirangute ning allalaaditava excelimalliga. Lisateavet leiate ka meie muudest soovitatud artiklitest -

 1. Isikliku rahanduse põhitõed
 2. Finantsmudelite testid
 3. Erakapitali analüütik
 4. Lõppväärtus DCF