AADRESSI funktsioon Excelis (sisukord)

 • AADRESS Excelis
 • AADRESSI valem Excelis
 • Kuidas kasutada aadressifunktsiooni Excelis?

AADRESS Excelis

Aadressifunktsioon on Excelis eelnevalt sisseehitatud integreeritud funktsioon, mis on liigitatud otsingu- ja viitefunktsioonide alla. Aadressifunktsiooni Excelis kasutatakse töölehe lahtri aadressi väljaselgitamiseks.

Definitsioon

AADRESS Funktsioon Excelis tagastab või kuvab lahtri aadressi antud rea ja veeru numbri põhjal.

AADRESSI valem Excelis

Allpool on AADRESSI valem Excelis:

VÕI

= AADRESS (rida, veerg, (ref_type), (ref_style), (sheet_name))

Funktsioonis AADRESS on allpool toodud argumendid:

 • Rida või rea_arv : (kohustuslik või nõutav parameeter) See on lahtri aadressi number.
 • Veerg või veeru_arv : (kohustuslik või nõutav parameeter) See on lahtri aadressi veeru number.
 • (abs_num) või ref_type: (valikuline argument) See on arvväärtus, mis täpsustatakse allpool nimetatud võrdlustüübi saamiseks.

Märkus. Kui see parameeter või argument jäetakse välja või seda ei sisestata, tagastab see lahtri absoluutse viite, nt $ A $ 1. See argument võimaldab teil väljundvajaduse põhjal valida allpool nimetatud arvväärtuse (1 kuni 4).

Erinevat tüüpi viited:

Väärtus Seletus
1 või vaikimisiAbsoluutne viitamine, nt $ A $ 1
2Suhteline veerg ja absoluutne rida, nt A $ 1
3Absoluutne veerg ja suhteline rida, nt $ A1
4Suhteline viide, nt A1
 • (ref_style) või (a1): (valikuline argument) See on loogiline väärtus, mis näitab, kas kasutada standardset (A1-vormingus) lahtri viitevormingut või R1C1 stiili lahtri võrdlusvormingut. See argument võimaldab teil valida allpool nimetatud ref_style.

Kui see parameeter või argument jäetakse välja või seda ei sisestata, võetakse arvesse vaikeväärtust 1 või TÕELISET (A1-stiil).

Märkus. Excelis on kahte tüüpi lahtrite võrdlusstiile, st A1 ja R1C1.

A1 viitestiilis mainitakse veeru nime tähestiku ja rea ​​nime numbrina, samas kui R1C1 viitestiilis on nii rida kui ka veerg nimetatud numbritega.

 • (lehe_tekst)) või (lehe_nimi): (valikuline argument) Tagastatava töölehe nimi. Või töölehe nime mainitakse jutumärkides, nt „Müük”.

Märkus. Kui see argument jäetakse välja või jäetakse tühjaks, siis lehe nime ei kuvata.

Kuidas kasutada aadressifunktsiooni Excelis?

AADRESS Funktsioon Excelis on väga lihtne ja hõlpsasti kasutatav. Mõistame AADRESSifunktsiooni toimimist Excelis mõne AADRESSIVORM abil Exceli näites.

Selle ADDRESS Function Exceli malli saate alla laadida siit - ADDRESS Function Exceli mall

Lahtri aadressi leidmiseks rea- ja veerunumbriga - näide # 1

Allpool nimetatud näites on mul lahtri “B11” rea number ja lahtri “C11” veerunumber. Siin pean välja selgitama lahtri aadressi rea ja veeru numbriga.

Rakendame lahtris “D11” funktsiooni AADRESS . Valige lahter “D11”, kus tuleb rakendada AADRESSI funktsiooni.

Klõpsake valemi tööriistariba all asuvat funktsiooni lisamise nuppu (fx), ilmub dialoogiboks. Tippige funktsioonikasti otsingusse märksõna „AADRESS”, funktsiooni AADRESS ilmub funktsiooni kasti. Topeltklõpsake funktsiooni AADRESS.

Ilmub dialoogiboks, kus tuleb täita või sisestada funktsiooni AADRESS argumendid, st

= AADRESS (rea_arv, veeru_arv, (abs_num), (a1), (lehe_tekst))

 • Rida või rea_arv : (kohustuslik või nõutav parameeter) See on lahtri aadressi number. Siin see on 2.
 • Veerg või veeru_arv : (kohustuslik või nõutav parameeter) See on lahtri aadressi veeru number. Siin on 8.
 • (abs_num) või ref_type: (valikuline argument) See argument on ära jäetud või pole sisestatud. Vaikimisi võetakse arvesse 1, st absoluutset viidet.

 • (ref_style) või (a1): (valikuline argument) See argument jäetakse välja või pole sisestatud. Vaikimisi võetakse arvesse 1 või TRUE (A1 stiil).

 • (lehe_tekst)) või (lehe_nimi): (valikuline argument) see argument jäetakse välja või pole sisestatud, see jäetakse tühjaks. Vaikimisi lehe nime ei kuvata.

Pärast kõigi funktsiooni AADRESS sisestamist klõpsake nuppu OK.

= AADRESS (B11, C11) või = AADRESS (2, 8)

Kui ülaltoodud parameetreid või argumente st ((abs_num), (a1), (sheet_text)) ei mainita, annab funktsioon AADRESS tulemuseks või tagastab rea ja veeru nimega absoluutse aadressi mustri (st $ H $ 2).

Siin tähistab $ H kolonni Absolut (8), samas kui $ 2 tähistab Absolute Row (2).

REF_TYPE absoluutse veeruna ja suhteline rida lahtri aadressis - näide # 2

Allpool nimetatud näites on mul lahtri “B16” rea number ja lahtri “C8” veeru number ja viite tüüp või abs_num kui 3 lahtris “D16”. Siin pean välja selgitama lahtri aadressi ja see peaks kajastama lahtri aadressi absoluutset veergu ja suhtelist rida.

Rakendame lahtris “E16” funktsiooni AADRESS. Valige lahter “E16”. kus tuleb rakendada funktsiooni AADRESS.

Klõpsake valemi tööriistariba all asuvat funktsiooni lisamise nuppu (fx), ilmub dialoogiboks. Tippige funktsioonikasti otsingusse märksõna „AADRESS”, funktsiooni AADRESS ilmub funktsiooni kasti. Topeltklõpsake funktsiooni AADRESS.

Ilmub dialoogiboks, kus tuleb täita või sisestada funktsiooni AADRESS argumendid, st

= AADRESS (rea_arv, veeru_arv, (abs_num), (a1), (lehe_tekst))

 • Rida või rea_arv : (kohustuslik või nõutav parameeter) See on lahtri aadressi number. Siin see on 2.
 • Veerg või veeru_arv : (kohustuslik või nõutav parameeter) See on lahtri aadressi veeru number. Siin on 8.
 • (abs_num) või ref_type: (valikuline argument) Siin lahtri aadressi väljund, mis tagastatakse absoluutse veeruna ja lahtri aadressi suhtelise reas. Seetõttu peame sisestama 3.

 • (ref_style) või (a1): (valikuline argument) See argument jäetakse välja või pole sisestatud. Vaikimisi võetakse arvesse 1 või TRUE (A1 stiil).

 • (lehe_tekst)) või (lehe_nimi): (valikuline argument) see argument jäetakse välja või pole sisestatud, see jäetakse tühjaks. Vaikimisi lehe nime ei kuvata.

Pärast kõigi funktsiooni AADRESS sisestamist klõpsake nuppu OK. st

= AADRESS (2, 8, 3)

Funktsioon AADRESS annab või tagastab lahtri aadressi absoluutse veeru ja suhtelise rea mustri (st $ H2).

Siin tähistab $ H veergu Absolut, 2 tähistab suhtelist rida (2).

Aadressifunktsiooni meeldejäävad asjad Excelis

#VÄÄRTUS! tõrge ilmneb siis, kui rea või veeru numbri argument on väiksem kui 1. Kui veeru arv on suurem kui Exceli veergude arv (16 384 veergu). Kui ridade arv on suurem kui exceli ridade arv (10, 48, 576 rida).

Funktsiooni ADDRESS argumendis, kui rea_num, veeru_arv või (abs_num) väärtus ei ole arv, siis tagastab see väärtuse #VALUE! viga.

Soovitatavad artiklid

See on olnud juhend aadressil ADDRESS Excelis. Siin käsitleme excelis ADDRESSi valemit ja Kuidas kasutada AADRESSifunktsiooni Excelis koos praktiliste näidete ja allalaaditava Exceli malliga. Võite vaadata ka meie teisi soovitatud artikleid -

 1. AASTA funktsiooni juhend Excelis
 2. Funktsioon MS Excel COMBIN
 3. Kuidas kasutada TRUE Exceli funktsiooni?
 4. Parim näide POWER-funktsioonist

Kategooria: