Erinevus tekkepõhise ja edasilükkamise vahel

On teatud raamatupidamiskontseptsioone, mida tavaliselt kasutatakse mis tahes ettevõtte tulude ja kulude kajastamise poliitikas. Teesid korrigeerivad tekkepõhise raamatupidamisarvestuse ja edasilükatud raamatupidamisarvestuse kirjeid, mida ettevõtted kasutavad sageli raamatupidamisarvestuse korrigeerimiseks, et kajastada ettevõtte tegelikku pilti. Viitlaekumine toimub enne makse või kviitungi saamist ja edasilükkamine toimub pärast makset või kviitungit. Need on enamasti seotud tulude ja kuludega. Kulu edasilükkamine viitab ühe perioodi jooksul tehtud kulu tasumisele, kuid selle kulu kajastamine toimub mõnel teisel perioodil. Edasilükkunud tulu nimetatakse mõnikord ka teenimata tuluks, mida ettevõte pole veel teeninud. Firma võlgneb kliendile kaupu või teenuseid, kuid sularaha on ette laekunud.

Võrdlus tekkepõhise ja edasilükkamise vahel (infograafika)

Allpool on toodud 6 peamist erinevust tekkepõhise versiooni edasilükkamise vahel

Põhilised erinevused tekkepõhise ja edasilükkamise vahel

Nii tekkepõhine kui ka edasilükkamine on turul populaarsed valikud; arutagem mõnda peamist erinevust tekkepõhise ja edasilükkamise vahel

 • Tulu laekumine laekub ettevõttel kogu tulu korraga kirjendamiseks. Tulude edasilükkamine viitab üldiselt tulude jaotusele aja jooksul. Sama on ka kuludega
 • Tekkepõhise raamatupidamisarvestuse korrigeerimisega äripassiga kaasneb sularaha laekumine ja kulutused. Edasilükkamine on laekumiste ja maksete kajastamine pärast tegeliku sularahatehingu toimumist
 • Tulude edasilükkamine toob kaasa kohustuse tekkimise, kuna seda käsitletakse enamikul juhtudel teenimata tuluna. Teisest küljest tingib tulude laekumine vara loomise peamiselt ostunõuete kujul
 • Edasilükkunud tulu näide on kindlustussektor, kus kliendid maksavad sageli raha ette. Viitlaekumised on teeninduses tavalised

Tekkepõhise Vs edasilükkamise võrdlustabel

Allpool on toodud 6 ülemist võrdlust tekkepõhise Vs edasilükkamise vahel

Tekkepõhine

Edasilükkamine

Tekkepõhine tekib enne makse või kviitungi saamistEdasilükkamine toimub pärast makse või kviitungi saamist
Viitvõlad on juba tekkinud, kuid neid pole veel makstudEdasilükkamiskulud on juba tasutud, kuid neid pole veel tekkinud
Tekkepõhine ettemaksega seotud kulu või kulu või tuluga, mis põhjustab sularaha laekumise või väljaminekuEdasilükkamine viib kulude või tulude edasilükkamiseni, mis viib selle summa paigutamiseni kohustuse või vara kontole
Tekkepõhine tekitab kulud ja teenib tulu sularaha maksmata või laekumataSularaha tasumine või saamine edasilükkamisega on ettemaksu tegemata või tulu teenimata
Tekkepõhine meetod põhjustab tulude kasvu ja kulude vähenemistEdasilükkamise meetod viib tulude vähenemiseni ja kulude suurenemiseni
Tekkepõhise süsteemi lõppeesmärk on tulu kajastamine kasumiaruandes enne raha laekumistLõppeesmärk on deebetkonto vähendamine ja tulukonto krediteerimine

Miks meil neid korrigeerivaid kirjeid vaja on?

Neid korrigeerivaid kirjeid kasutatakse igas ettevõttes raamatupidamise tegeliku olukorra kajastamiseks raamatupidamisarvestuse vastavuspõhimõtte tõttu. Vastavuspõhimõte ütleb otse, et see on juhendite kogum, mis suunab ettevõtet teatama igast aruandeperioodi tuluga seotud kulust. Need korrigeerivad kanded toimuvad enne aruandeperioodi finantsaruannete avaldamist. Nende korrigeerivate kirjete läbimise põhjuseks on ainult ajalised erinevused, mis on lihtsalt siis, kui ettevõttel tekib kulu või teenitakse tulu ja kui ettevõte saab sularaha või teeb selle eest makse.

Viitlaekumiste liigid

 • Intressikulud ja intressitulud
 • Kui ettevõte tarnib kauba või teenuse enne sularaha kättesaamist
 • Kui ettevõte teenib palgakulu enne töötajale sularahas maksmist

Looduses edasi lükatud kululiigid

 • Kindlustus
 • Üür
 • Tarvikud
 • Varustus

Arvestuse kassapõhine arvestus on rakendatav ainult seda tüüpi äriettevõtetele, mille müük ei ületa 5 miljonit dollarit aastas. Kassapõhist on väga lihtne kasutada ja üldiselt pole sellega seotud palju keerukust, kuna tehingu kajastamine toimub lihtsalt siis, kui sularaha laekub ettevõttele. Arvestuse lihtsa olemuse tõttu kasutavad väikeettevõtted raamatupidamisarvestuse koostamisel sageli kassapõhist.

Vastupidi, suuremad ettevõtted kasutavad tekkepõhist raamatupidamisarvestust kõigepealt mitmest otstarbest, esiteks on see kasulik maksuaruandluse jaoks, kui müük ületab 5 miljonit dollarit. Samuti on auditeerimise jaoks vajalik tekkepõhine raamatupidamisarvestus, kuna kogu maailmas koostatakse raamatud tekkepõhiselt.

Tekkepõhine on ettevõtte tegeliku positsiooni kajastamiseks väga oluline meetod, kuid ka kassa väljavõttel on oma tähtsus, kuna see räägib ettevõtte võimest äritegevuses sularaha teenida. Seetõttu on mõlemad raamatupidamismõistete lahutamatu osa.

Kulu tekkepõhine viitab selle kulu ja sellega seotud kohustuse kajastamisele perioodil, mil need tekivad. Näiteks veekulu, mille maksetähtaeg on detsembris, kuid selle maksmine toimub alles jaanuaris. Sarnaselt viitab laekumiste laekumine selle kviitungi ja sellega seotud nõuete kajastamisele perioodil, mil need teenitakse, ja see periood on enne selle laekumise sularaha laekumist. Näiteks detsembris võlakirjade investeerimisega teenitud intressid, kuid sularaha tuleb alles järgmise aasta märtsis.

Edasilükkamine, näiteks saab ettevõte XYZ 10 000 dollarit teenuse eest, mida ta osutab jaanuarist detsembrini üle 10 kuu. Kuid sularaha on ettevõte ette saanud. Selle stsenaariumi korral peaks raamatupidaja lükkama 9000 dollarit raamatupidamisarvestusest kohustuste kontole, mida tuntakse nimetusega „Unearned Revenue”, ja kajastama selle perioodi tuluna ainult 1000 dollarit. Ülejäänud summat tuleks korrigeerida kuu kaupa ja see tuleks igakuiselt teenimata tuludest maha arvata, kuna ettevõte osutab teenuseid oma klientidele.

Soovitatavad artiklid

See on juhend Accrual vs Deferral suurimate erinevuste kohta. Siin käsitleme ka tekkepõhise ja edasilükkamise põhierinevusi infograafika ja võrdlustabeliga. Võite lisateabe saamiseks vaadata ka järgmisi artikleid -

 1. Tekkepõhine raamatupidamine vs kassapõhine raamatupidamine
 2. Adobe Premiere ja Sony Vegase võrdlused
 3. Erinevad Adobe RGB ja sRGB vahel
 4. Jira vs Redmine-Top erinevus