Suurepärane juht on alati suurepärane suhtleja. Juht viib terve grupi eesmärgi poole. Protsess nõuab messiaanlikku oratsiooni, mille käigus jälgijad mesmeriseeritakse ja pühendutakse juhile. Hea suhtleja ei ole alati suurepärane kõneleja ega kuulaja, vaid nende ja muude lisavõimaluste kombinatsioon. Suhtlemisoskust ei õpetata koolides ega üheski asutuses. Kool või akadeemiline elu tutvustavad hea kõne põhiaspekte, nagu sõnavara, sõnade õige valik, sõnaühendid, esitusvõime, grammatika, süntaks ja muud olulised asjad.

Kogu akadeemiline elu õpetab keskenduma neile parameetritele ja keskenduma teie isiklikule arengule. Need olulised parameetrid on hea suhtleja alus. Kuid hea suhtluse tagamiseks tuleb arvestada ka teiste väga oluliste elementidega. Neid elemente ei leidu ühelgi akadeemilisel sessioonil ning hea juhiks saamiseks tuli neid kõiki kasvatada.

Hea juht peab olema hea suhtleja, vaatamata kohal olevale mürale. Tunnuseid, mida hea suhtleja peab olema, ei saa üleöö kasvatada ega arendada. Vaja on hoolsust ja pühendumist, et õigel ajal kohaneda ja jõudu omaks võtta. Kõigil sisemistel tunnustel on teatud välised tunnused, mis loovad erinevuse suurepärase suhtleja ja interaktiivse inimese vahel.

Kui te tõesti jälgite seda, kuidas meie suured ajaloo juhid tavainimestega suhtlesid, saate hõlpsalt aru nende omadustest, mis neil vahet tegid. Suhtleja edastatud sõnum, kui see siseneb sügavale ja loob rahva silmis jälje, on juhi võidu märk. Edukad juhid on erakordselt suurepärased suhtlejad, kuna nende sõnumeid propageeriti publikule väga tõhusalt ja nende aktsepteerituse aste oli väga kõrge.

Suhtluse olemus igas eluvaldkonnas

Suhtlust on vaja peaaegu igas eluringis. Selle olulisust ei saa tähelepanuta jätta ja oskused omandanud isikud paistavad silma vastava alaga. Suhtlemine on suhtlemisel ja probleemide lahendamisel väga oluline. Ebaõige suhtlemine võib tekitada probleeme. Valekommunikatsioon on organisatsiooni ebaõnnestumise üks peamisi põhjuseid. Sellepärast peab juht omandama oskused ametialase edu saavutamiseks.

Suhtlusroog võib olla inimestevaheline, grupisisene, rühmadevaheline, organisatsiooniline või välisringis. Erinevatel tasanditel on erinevad aspektid ja tegurid. Inimestegrupiga pöördumine erineb täiesti ühe inimesega suhtlemisest. Oskused on erinevad ja nende mõistmine võib tunduda lihtne, kuid nendesse kaasamine võib olla keeruline. Saadud teadmiste ja õpitud oskuste väärtus sõltub nende kasutamise või praktilise rakendamise ulatusest.

Kõige olulisem asi, mis suurtel suhtlejatel on, on kõrgendatud situatsioonitunnetus ja konteksti teadlikkus. Ajaloo suured juhid olid suurepärased vaatlejad ja kuulajad. Nende analüüsivõime pani nad üles ehitama täiusliku kõne, mida publik kuulda soovib. Grupp publikut on täis mitmekesiseid inimesi, kes erinevad mitmest aspektist. Suhtleja sobivus publiku murede ja dünaamika üle otsustamiseks aitab neil palju mõista üldsuse meelsust. Ja sellele etapile järgneb parimate kõnede moodustamine, mis puudutavad kõiki õiges kohas.

10 suurepäraste juhtide suhtlemissaladust

Allpool on toodud kümme põhimõtet, mille leiate kõigilt edukatelt ja väga imetletud juhtidelt.

  1. Usalduse sild

Usaldus on kõige olulisem asi, mida juht peab inimestelt saama. Seda ei saa nõuda. Usaldust saab teenida ainult siis, kui tegutsetakse õigesti ja tõestatakse end tegevuse käigus vääriliseks. Inimesed õpivad teie väärtust automaatselt ja nad hakkavad oma usku üles näitama. Enne usaldamist otsivad inimesed inimeses ausust ja juhtimist. Kui nõutavad omadused on avastatud, hakkavad nad riskima. Uskudes oma varem teenitud maine, saavad inimesed ustavateks järgijateks. Juhi tugev iseloom ja ausus on see, mis hoiab jälgijatel usku liidri öeldusse.

Usaldus võib juhtimisvaldkonnas imesid teha. Õige tegutsemine, loogiline mõtlemine ja asjatundlik otsustamine on juhi iseloomu kõige olulisem olemus. Nende tunnuste arendamine võib muuta teid edukaks ja võite võita masu usalduse. Pärast usalduse saamist antakse olukorra annetamise korral viga ja unustatakse. Kuid usalduse puudumine ei saa inimestelt andestust tuua.

  1. Isikupära suhtluses

Käsklused ja nõudmised peavad olema ebaviisakad, kui suhtlus on seotud korporatiivsete küsimustega. Dialoogides on soovitatav anda isikupära. Vestlustel peab olema emotsionaalne puudutus, nii et teisel pool olev inimene peaks tunnetama oma olulisust selles olukorras. Kui vestlustes segatakse hoolivuse maagiline emotsioon, muutub kogu sündmus isiklikuks ja kaasahaaravaks. Publik kuulab suurema tähelepanuga. Nad hoolitsevad selle eest, et hooliksite sellest, mida te neile suhtlusprotsessi kaudu teenisite.

Inimesed hoolivad vähem sellest, kui palju te teate, vaid hoolivad rohkem, kui hakkate hooldama. Ettevõtluse klassikaline teooria kujutab, et juhid peavad olema grupi käeulatuses, et nad leiaksid teda vajava. Asi on suhete arendamises ja hoidmises. Suhe peab olema sügav ja tähenduslik, vastasel juhul ei saa te nende emotsioonidesse süveneda ja mõista, mis nende mõtetes tegelikult on. Teise poole mõtete mõistmiseks peate endale lubama luua inimestega õige sisukas suhe.

  1. Asjale

Kommunikatsiooni osas hinnatakse alati sisutihedat ja asjakohast asja. Igasugust mitmetähenduslikkust publik ei salli. Tegelikult rõhutab konteksti täpsustamine ka juhi osavust. See kõik seisneb sõnumi selgitamises ja lihtsustamises, et sihtrühm saaks seda täielikult mõista ja tajuda. Aeg on selle aspekti põhiolemus. Lühike materjal on väga hõlpsasti edastatav, tekitamata segadust. Mida pikem teema, seda keerukamaks see muutub. Publik ärritab mainitud punktidega korrelatsiooni ja nad kaotavad oma tähelepanu.

Kõne pidamine või inimestega vestlemine on võimalus, kus saate puudutada publikut kõige sügavamale põhitasandile. Tarbetud sõnad ja pikk oratsioon võivad saada puuduseks, mis takistab suhtleja ja vaatajaskonna vahelist sidet.

  1. Julgustage ja visualiseerige

Hea suhtleja saab publikut tundma õppida lihtsalt nendega rääkides ja mõtteid jagades. Teabe kogumine on publikuga suheldes väga oluline, et mõista, mida nad mõtlevad ja mida nad ootavad. Suureks suhtlejaks saamiseks peate aga järgima suurte juhtide teed. Nad mitte ainult ei tundnud inimesi tundma, vaid andsid ka unistajate ja lootuste kaasmaalaste seas. Suurepärane juht on meister ideede lisamiseks, innustavaks tegutsemiseks ja lootuse peletamiseks, et suurendada inimeste nägemust. Peamine võti inimeste sisemisele tundele lähenemisel on näidata neile, et olete täielikult pühendunud nende teenimisele ja usin oma lubaduste täitmisele. Vestlustes tuleb keskenduda pigem panusele kui saamisele. Vaatamata oma päevakavas keskendumisele, lülitage valgused ümberkaudsete inimeste soovidele, vajadustele ja soovidele ning laske neil tunda, et olete üks neist. Kui teist saab laiem silmarõõm, on pool tööd tehtud.

  1. Avameelsus

Kui soovite uurida uusi võimalusi, on avatud olek parim relv, mis teil ellujäämiseks olla võib. Heaks juhiks saamiseks peate mõistma tavaliste inimeste tegutsemispõhimõtet. Juht, kui ta võtab vastutuse, peab ta täitma nii, et kogu stsenaarium nihkub uuele paradigmale. Selles osas peab juht olema valmis kritiseerima ja asuma vastakaid arvamusi. Need asjad on olulised ka missiooni õigeks mõistmiseks ja täitmiseks. Te ei saa karta publiku kriitikat ja pessimistlikke seisukohti. Ühine mõistus on kindlasti segane eri tüüpi mõtetega. Pigem näitate oma avatud meelsust ja muudate need sündmuse optimistlikuks ja oluliseks osaks. Suhtlege ja seista silmitsi nendega, kes seisavad silmitsi ja panevad teile väljakutse näidata oma mitmekülgsust. Näita oma tahet kõigiga seda teemat arutada ja avaldada laia silmaringi, et muuta nende ettekujutust sinust.

  1. Hea kuulaja

Üks olulisemaid tegureid, mida tuleb pidada suurepäraseks suhtlejaks, on olla hea kuulaja. Te ei saa alati vestlustega tegeleda. Mõnikord on väga oluline kuulata, mida teine ​​(id) inimene öelda tahab. Kuulake aru saama ja reageerige samamoodi. Kui vestlus on ühepoolne, on üsna tõenäoline, et lõpp pole viljakas. Tõhus suhtlus on kahesuunaline protsess, mis hõlmab kahte osapoolt. Kuulamine on suurepärane oskus saada suurepäraseks juhiks ja vestluse suunamine on viljakas kursus.

  1. Empaatia, mitte ego

Empaatia, mitte egoga plakeeritud vestlus toimib nagu võlukunst. Suurepärased juhid on pälvinud lugupidamise ja edu, näidates kaaskodanikele empaatilisi nägemusi. Egoga määritud ülbus mõjutab alati juhi mainet ja viib aeglaselt katastroofilise tulemuseni. Suhtleja, kes annab empaatiat, mitte ego, muudab vestluse selgemaks ja läbipaistvamaks. Publik saab dialoogide tahtest hõlpsasti aru ja reageerib samamoodi. Sellel suhtlemisprintsiibil, milles puudub paisutatud ja habras ego, on võim muuta kahtlus usuks, usalduseks ja austuseks. Hoolduse näitamine on sentimentaalne lähenemisviis publiku lähendamiseks.

  1. Tajuge ütlemata sõnu

Kui mõtlete mõnele suurepärasele ajaloolisele juhile, võite leida, et neil oli silmapaistvalt hea sõna lausumata sõnade mõistmine. Ütlemata hea, tunnistamata või kuulmatu tundmise ülivõimsus teeb suhtlejast suurepärase. Selle kiire tehnoloogia ja vähema aja ajastul on side väga väike. Vale suhtluse tõenäosus on väga suur. Seega, et saada suurepäraseks suhtluseks, on vaja mõista lühikeste vestluste taga olevat kavatsust või seda, mida inimene tahab öelda, kuid ei suuda kirjeldada. Tõelise kavatsuse realiseerimine võib muuta suhtleja mitte ainult tugevamaks, vaid ka enesekindlaks viljaka sõnumi edastamiseks.

  1. Tea, mida sa ütled

Kodutöö on ja on alati sobiv viis teema kindlalt haaramiseks. Peate omama asjatundlikkust selles küsimuses, mida kavatsete edastada, vastasel juhul on seda väga raske vestleda ja publiku uudishimule vastata. Keegi ei taha kuulata hiilivaid või jälitamata kõnelusi. Proovige teemale rohkem väärtust lisada ja ennast vääriliseks tõestada. Teema libedad ja kiired põgenemised ei hakka ka näiteid tooma. Nõuetekohaste teadmiste ja teadmiste edastamine muudab selle oluliseks. Mõnikord pole vahet, mida sa ütled, kuid oluline on see, kuidas sa fakte esindad. Kogu sõnum tuleb sõnastada nii, et mõnikord näevad tavalised üksikasjad tulusad ja neid tasub kaaluda.

  1. Rühmade käsitlemine individuaalse üksusena

Juhtidel ei pruugi olla luksust rääkida ja kuulata igat üksikut. Rühma kõigi usalduse ja tähelepanu võitmiseks pöörduge nende poole ainsuse nimisõnana. Rääkige nii, et sõnum edastatakse igale inimesele eraldi, andes neile tähtsuse. Kõne peab toimuma otse publikuga suhtlemise režiimis. See suurendab esineja usaldusväärsust, loob usalduse ja suhtlemise publikuga. Selle sammu tulemuseks on edukas suhtlus ja viljakad tulemused. Tegelikult hoia sõnum rajal ja hoolitse selle eest, et see ei läheks halvaks ega igavaks. Arendage võimekust vajadusel vormingut muuta.

Järeldus

Pärast neid 10 sammu saate muuta suhtlemisviisi. Siit saate teada, kuidas suurepärased juhid võitsid kõigi südame ja saada tulevikus edukaks juhiks. Pidage ainult meeles, et suhtlus on kahepoolne sündmus, mis kulgeb paralleelselt. See seisneb vajaduste mõistmises ja aitamises nende saavutamisel ning koos liikumisel.